Tuesday, November 25, 2008

Kemampuan generasi kecil

Keputusan UPSR 2008 terbukti lebih baik berbanding dengan lima tahun sebelumnya. Ia memberi banyak pengertian terutamanya kepada pelajar dan warga pendidik serta masyarakat amnya. Massa ternyata lebih berminat dan memberi fokus untuk melihat prestasi pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik yang diajar dengan menggunakan medium bahasa Inggeris. Inilah yang menjadi bualan dan perdebatan di kalangan rakyat tidak kira Melayu, Cina dan India semenjak dua tiga tahun kebelakangan ini.

Secara spesifiknya lagi pihak Kementerian Pelajaran telah memperincikan bahawa pada tahun ini calon-calon yang menjawab dalam bahasa Inggeris telah meningkat lebih daripada 200 peratus bagi mata pelajaran Matematik dan 100 peratus bagi Sains berbanding dengan tahun lepas. Ini adalah suatu lonjakan yang perlu dibanggakan.

Sekadar membuat perbandingan secara statistik, pada tahun 2007 bagi Sains hanya 1,324 orang pelajar sahaja yang sanggup menjawab dengan menggunakan bahasa Inggeris tetapi pada tahun ini, ia melonjak kepada 159,234 orang (31.1 peratus). Begitu juga dengan Matematik, pada tahun 2007 hanya 1,075 orang sahaja tetapi pada tahun ini ia menjangkau kepada 238,153 orang (46.6 peratus).

Dalam konteks ini, bukan persoalan nilai peratusan yang harus menjadi perhatian tetapi erti tersirat yang dapat kita fahami daripadanya. Peningkatan calon yang menjawab dengan menggunakan bahasa Inggeris menunjukkan anak-anak kecil di sekolah rendah di negara ini sememangnya telah memiliki daya keyakinan yang tinggi.

Mereka ternyata memiliki daya kegigihan yang kuat dan pemikiran yang begitu positif. Ternyata mereka tidak takut berdepan dengan bahasa yang dianggap sukar oleh sesetengah daripada kita. Seharusnya kita berasa malu kepada anak-anak kecil ini yang begitu gigih dan tekun mempelajari mata pelajaran ini dalam bahasa Inggeris.

Begitu juga dengan warga guru, ternyata bahawa hanya segelintir guru sahaja yang bermasalah semasa mengendalikan pengajaran dalam bahasa Inggeris tetapi majoritinya ternyata telah berusaha dengan bersungguh-sungguh sehinggakan paradigma pelajar mampu berubah daripada takut untuk menjawab dengan menggunakan bahasa Inggeris pada tahun-tahun sebelumnya kepada mahu dan yakin menjawabnya.

Semua kejayaan ini tidak akan dapat dikecapi seandainya institusi pendidikan seperti sekolah tidak positif terhadap dasar ini. Hari ini terbukti bahawa warga guru bukanlah golongan yang tegar menentang dasar-dasar yang dirasakan baik untuk anak bangsa.

Apa yang lebih penting lagi dalam apabila melihat kemampuan pelajar kita cuba untuk menjawab dengan menggunakan bahasa Inggeris ini ialah betapa perlunya nilai-nilai positif seperti keyakinan, survival terus disemai dan dipupuk kerana sudah pastilah nanti negara kita akan berjaya melahirkan modal insan yang berkelas pertama.

Inilah yang dikatakan oleh sarjana Islam bahawa jika mahu melihat negara pada masa akan datang, maka lihatlah generasinya hari ini.

No comments: