Tuesday, March 25, 2008

Malaysia mampu wujud universiti bertaraf dunia

Tingkat integriti, kebebasan akademik syarat naik ranking: Kajian MALAYSIA satu daripada empat negara Islam berpotensi lebih mempunyai universiti bertaraf dunia, menurut kajian dijalankan pakar perunding antarabangsa, Dr Naceur Jabnoun.

Berdasarkan kajian perunding kanan dari Sheikh Sqar Program For Government Excellence, Emiriah Arab Bersatu (UAE) itu, tiga negara lain ialah UAE, Qatar dan Turki.

Meskipun hasil kajian itu mendapati 50 negara Islam seluruh dunia mencatat nombor negatif ramalan bilangan universiti bertaraf dunia, empat negara berkenaan menduduki senarai teratas lebih berpotensi, iaitu ramalan paling hampir nombor kosong. Berdasarkan kajian itu, UAE menduduki tangga teratas dengan mencatat -1.78341944 dari segi ramalan bilangan universiti bertaraf dunia, diikuti Qatar (-2.26742458), Turki (-2.30760207) dan Malaysia (-2.84695605).

Sambil menjelaskan keseluruhan negara Islam terbabit mencatat nombor antara -1.78 hingga -9.05 bagi ramalan itu, Naceur berkata, tiada universiti dari negara Islam menduduki senarai 300 terbaik di dunia.

“Masalah signifikan kebanyakan negara Islam bukan dari segi pembiayaan, tetapi lebih kepada masalah berkaitan rasuah, kekurangan kebebasan dan pentadbiran bersama.

“Walaupun masalah ini bukan eksklusif kepada universiti dalam dunia Islam saja, ahli akademik harus sedar bahawa mereka perlu berperanan sebagai ejen perubahan dan menyokong yang baik, yakni lebih norma sikap Islamik.

“Pilih kasih, nepotisme, autokrasi dan pengehadan kebebasan akademik bertentangan dengan inti pati kecemerlangan akademik,” katanya. Beliau berkata demikian dalam kertas kerja bertajuk Factors Affecting University Excellence: Lessons to Muslim Countries yang dibentangkan pada Seminar Antarabangsa Mengenai Pengajian Tinggi Dalam Dunia Islam: Cabaran dan Prospek di Kuala Lumpur, kelmarin.

Sementara itu, Prof Madya Dr Hassanuddeen Abdul Aziz dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pula antara lain menyarankan supaya penanda aras serta rangkaian kerja universiti Barat, Asia dan dunia Islam dipertingkat. Seterusnya, membangunkan agenda tahunan untuk mempertingkat proses dalaman seperti penyelidikan dan khidmat bermutu, pemantauan kualiti, di samping alumni, kebolehpasaran serta pengajaran dan pembelajaran berkualiti.

“Selain itu, mengkaji kekuatan universiti terbaik dan strategi mereka dalam penarafan,” katanya ketika membentangkan kertas kerja bertajuk Importance of Quality Assurance & University Ranking In Higher Education.

No comments: